Bayburt Belediyesi

Nikah İşlemleri

Geri

Nikah İşlemleri

NİKÂH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Çiftlerin 4 adet vesikalık fotoğrafı gereklidir. Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. (Fotokopi ile çoğaltılmış,üniformalı ve Biometrik fotoğraflar kabul EDİLMEMEKTEDİR.) Başörtülü fotoğrafların alın ve çene kısmı açıkta olmak zorundadır.
 • Nüfus Cüzdanlarının Aslı ve 1'er adet Fotokopisi (Boşanıp tekrar evlilik yapanlar için Nüfus Cüzdanlarının medeni hal kısmı halen EVLİ yazıyor ise Nüfus Cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde evlilik müracaatı kabul edilmeyecektir. Sürücü belgeleri evlilik işlemleri için geçerli değildir) Evlendirme Yönetmeliği Md. 18
 • Çiftlerin evlilik için resmi sağlık kuruluşlarından alınan test sonuçları (resimli ve kaşeli sağlık raporu) ile yine Hemoglobinopati tarama sonuçlarını aile hekimleri tarafından onaylanması gereklidir. Sağlık raporu başvuru sonrası memurluk tarafından verilecektir.
 • Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı yasal zorunludur.
 • Evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen bayan adaylar, müracaat esnasında memura söylemeli ve dilekçe doldurmalıdır.
 • Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.
 • Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
 • Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu için Noterden evleneceği kişiye vekalet vermesi gereklidir.
 • Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.
 • Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmemektedir.
 • İsteyen çiftler il, ilçe müftülüklerinde nikah yaptırabilirler.

REŞİT OLMAYANLAR

 • 18 Yaşını doldurup 19 yaşından gün alanlar kendi rızaları ile
 • 17 Yaşını doldurup 18 yaşından gün alanlar Anne-Baba rızası veya yasal temsilcisinin rızası ile
 • 16 Yaşını doldurup 17 yaşından gün alanlar Mahkeme kararı ile evlenebilirler Mahkeme kararı ile evlenecek olanların mahkeme kararlarını getirmeleri gereklidir.

Not: Anne-Baba rızası ile evlenen çiftlerin başvuru sırasında Anne ve Babası da nüfus cüzdanları ile hazır bulunmalıdır.

 

BOŞANMIŞ ve DUL OLANLAR

 • Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden evlenemezler.
 • Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddetini (300 gün) kaldırması kararı alınıp evrakta kesinleşme şerhi de olmalıdır.
 • İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.
 • Boşanan aynı çiftlerin tekrar evlenmeleri durumunda, istenilen belgeler normal müracaat belgeleriyle aynıdır.
 • Bayanların boşanmış veya iddet müddeti kaldırılması durumunda mahkeme kararı getirmeleri gerekmektedir.

YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Bekarlık belgesi, Doğum Belgesi, Pasaport

 • Kendi ülkelerinden getirmeleri durumunda apostil onaylı ya da kendi ülkelerindeki T.C Büyükelçiliğinden onaylı olması gerekir
 • Türkiye'deki kendi ülkelerin Konsolosluklarından alınan belgelerin alındığı ilin Valiliğin Hukuk İşleri Müdürlüğüne veya Kaymakamlıkların Yazı İşleri Müdürlüğüne onaylatılması gerekir
 • Ankara Büyükelçiliğinden alınan bekârlik belgeleri Dış İşleri Bakanlığının Konsolosluk şubesine onaylatılmalıdır.
 • Ülkelerinden Bekarlık Belgesi ve Doğum Belgesi getirenler Yeminli Tercüman Bürolarından tercüme yaptırıp Noterden onaylatmaları gereklidir.
 • Belgenin aslı, noter tasdiki ve yeminli tercümandan Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilir. Eğer evrak çok dilli düzenlenmiş ise noter tasdiki ve Türkçe tercüme yapılmasına gerek yoktur. (Almanya, Avusturya, Hollanda... vs.)
 • Kendi ülkelerinden ve Türkiye'deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
 • Pasaportun Noter Onaylı ve Yeminli Tercümana Türkçe Tercümesi gereklidir
 • Pasaporttaki bilgiler ile bekârlık ve doğum belgesindeki bilgiler bire bir uyumlu olmalıdır.
 • (Pasaport vize ve ikamet tezkeresi süresi dolanların başvurusu kabul edilmez.)
 • Eşlerden biri veya ikisi Türkçe bilmiyorsa başvuru ve nikâh esnasında yeminli tercüman getirmeleri gerekir.
 • Göç idaresinden alınacak geçici T.C kimlik numarası veya Mavi Kart
 • Lahey Antlaşmasına dahil olmayan ülkeler kendi bölgelerindeki yetkili mahkemelerce verilen Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık Belgesi) ve Doğum Belgelerinin Türkçe Tercümeleri ile birlikte Konsolosluğumuz tarafından onaylanması zorunludur. Örnek Ülkeler: Fas, Brezilya vb.
 • Lahey sözleşmesine taraf olan ülkelerin kendi ülkelerinden getirecekleri (BEKARLIK VE DOĞUM BELGELERİ) evraklar (APOSTILLE) tastik şerhi bulunmalıdır.
 • Fahri konsoloslarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tahsis edilemez.

 

İrtibat: 0458 211 2502 - 137