Bayburt Belediyesi

İLKELERİMİZ

Geri

İLKELERİMİZ

Sürekli gelişime ve değişime açık olmak

Etkin verimli ve adil kaynak kullanımı

Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak

Dürüstlük

Çevreye duyarlılık

Sağlıklı Kentleşme

Eğitimli Personel ve Güler yüzlü Hizmet

Yeşil ve Ferah Bir Bayburt
 
Adil ve tarafsız olmak

Katılımcı ve paylaşımcı yönetim

Vatandaş odaklı  hizmet

Toplumun değer yargılarına saygılı olmak

Şeffaflık

Hesap verilebilirlik

Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak