Bayburt Belediyesi

Ekonomik Yapı ve Veriler

Geri

Ekonomik Yapı ve Veriler

Ekonomik hayat, tarihi gelişim içinde temel değiştirmemiştir. Ticaret ve sanayiin gelişmediği ilde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır. Tarımda işletmelerin parçalı yapısı, mülkiyet sorunları verimliliği olumsuz etkilemekte olup,  son yıllarda yapılan sulama yatırımları ve toplulaştırma çalışmaları sektörde olumlu gelişmelerin önünü açmıştır. Tarım ürünü olarak ilde hububat çeşitleri, yem bitkileri, şeker pancarı ve az da olsa meyve sebze üretimi yapılmaktadır.

Hayvancılık ilin geçim kaynaklarından en önemlisidir. Arazi hayvancılık yapmaya çok elverişli olup yüksek mera varlığı mera dayalı besi hayvancılığını öne çıkarmıştır. Son yıllarda sulama yatırımlarının artması ve yapılan hayvan ırk ıslah çalışmaları ile süt hayvancılığı da ilgi görmeye başlamıştır. İlimiz ilçe ve köylerinde arıcılık yapan aile sayısında büyük artış gözlenmekte, kendine has kokusu ve aroması ile Bayburt Balı İl dışındaki pazarlarda büyük rağbet görmektedir.

Bayburt ili çok eski transit ticaret yolu olan Trabzon-İran arasındaki "İpek ve baharat yolu"nun bir durağıdır. Tarım dışında kalan ekonomik yapısı, üretim yolu ile satışa arz şeklinde değil, dışarıdan getirip satışa sunma şeklinde gelişmiştir. Gurbetçilik ilin geçimini destekleyen bir unsurdur. Ekonomik yaşam tarihi gelişimi içinde temel özelliğini değiştirmemiştir. Sanayileşme ise yok denecek kadar azdır. Ticaret ve sanayinin gelişmediği ilimizde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır.

2011 TUİK verilerine göre 3.461,00 dolar İthalatla 81 il içerisinde 75. sırada kalmıştır. Aynı yıl içerisinde 3.240,00 dolar ihracat yaparak 81 il içerisinde 75. sırada yer almıştır.

 

TARIMSAL YAPI

 

 

1.      TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI:

Arazi Dağılımı

 

Cinsi ve Kullanım Şekli

Türkiye

Bayburt

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Miktarı (Ha)

%

Miktarı (Ha)

%

Tarım Arazisi

27.699.004

35,60

131.995

35,30

0,477

Çayır-Mera

14.617.000

18,79

216.362

57,87

1,480

Orman-Funda ve Çalılık

23.468.463

30,17

14.631

3,91

0,063

Diğer Araziler*

12.012.661

15,44

10.912

2,92

0,091

Toplam

77.797.128

100,00

373.900

100,00

0,481

 

*Kullanılmayan alanlar, su yüzeyleri, yerleşim alanları

 

Ekili – Dikili Alanların Dağılımı (2011)

Tarım Alanları (Ha)

Türkiye

Bayburt

Bayburt Toplam

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Merkez

Aydıntepe

Demirözü

Meyve Alanı

3.091.136

44

0

0

44

0,001

Nadas Alanı

4.017.197

17.557

1.549

183

19.289

0,048

Sebze Alanı

809.642

117

25

23

164

0,020

Tarla Ürünleri

15.712.089

44.111

6.137

10.568

60.815

0,387

İşlenmeyen Alan

4.068.941

35.487

7.277

8.919

51.683

1,271

Toplam

27.699.004

97.316

14.987

19.692

131.995

0.477

 

2.      BİTKİSEL ÜRETİM:

Tarla Ürünleri Ekilen Alan, Verimi, Üretimi (2011)

Ürün adı

Türkiye

Bayburt

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Ekili alan (dekar)

Üretim (ton)

Verim (kg/da)

Ekili alan (da)

Üretim (ton)

Verim (kg/da)

Ekili alan(da)

Üretim (ton)

Arpa (Diğer)

26.521.795

6.970.000

264

91.680

18.804

205

0,35

0,27

Buğday (Diğer)

67.580.000

17.950.000

267

216.880

46.935

216

0,32

0,26

Çavdar

1.276.530

365.750

287

17.110

4.660

272

1,34

1,27

Fasulye (Kuru)

946.254

200.673

212

730

102

140

0,08

0,05

Fiğ (Dane)

823.162

107.844

131

4.600

782

170

0,56

0,73

Fiğ (Yeşil Ot)

4.754.756

4.442.017

934

56.150

39.061

696

1,18

0,88

Korunga (Yeşilot)

1.536.445

1.571.606

1023

67.700

41.065

606

4,41

2,61

Mercimek (Yeşil)

225.248

25.952

116

1.000

123

123

0,44

0,47

Mısır (Dane)

5.890.000

4.200.000

717

2

 

0

0,00

0,00

Mısır (Silajlık)

3.007.969

13.294.380

4.445

8.260

37.170

4.500

0,27

0,28

Nohut

4.464.129

487.477

122

340

32

94

0,01

0,01

Patates (Diğer)

1.429.849

4.613.071

3.260

9.750

22.038

2.260

0,68

0,48

Şekerpancarı

2.972.648

16.126.489

5.488

6.440

26.027

4.045

0,22

0,16

Tritikale (Dane)

297.829

103.797

350

7.460

2.234

299

2,50

2,15

Yonca (Yeşil Ot)

5.585.525

12.076.159

2162

120.000

65.214

543

2,15

0,54

Yulaf (Dane)

858.626

218.040

254

48

5

104

0,01

0,00

Toplam

128.170.765

82.753.255

15.913

608.150

304.252

12.428

0,47

0,37

 

 

Bayburt İlçelerinde Tarla Ürünleri Ekilen Alan, (2011)

Ürün adı

Merkez

Aydıntepe

Demirözü

Ekilen alan (dekar)

Ekilen alan (dekar)

Ekilen alan (dekar)

Yulaf (Dane)

18

15

15

Tritikale (Dane)

7.260

200

1.478

Nohut

240

100

750

Şekerpancarı

3.450

1.512

40.000

Patates (Diğer)

7.000

2.000

42.243

Yonca (Yeşil Ot)

75.290

4.710

 

Çavdar

15.710

500

900

Mısır (Dane)

2

0

0

Buğday (Diğer)

159.237

27.110

30.533

Arpa (Diğer)

66.480

17.000

8.200

Fasulye (Kuru)

570

160

0

Mercimek (Yeşil)

750

250

0

Fiğ (Dane)

3.200

700

700

Korunga (Yeşil Ot)

55.500

1.200

11.000

Fiğ (Yesil Ot)

41.340

4.810

10.000

Mısır (Silajlık)

5.060

1.100

2.100

Toplam

441107

61367

147919

 

 

Türkiye' de ve Bayburt İlinde Meyveliklerin Alanı, Meyve Üretimi ve Ağaç Varlıkları (2011)

   Üretim Yeri

Ürün adı

Toplu meyvelik alanı (dekar)

Üretim (ton)

Ağaç başına ortalama verim (kg)

Meyve veren yaşta ağaç sayısı

Meyve vermeyen yaşta ağaç sayısı

Toplam ağaç sayısı

Türkiye

Armut

209.020

386.382

39

9.784.301

2.420.950

12.205.251

Elma

242.638

312.232

34

9.153.243

6.998.627

16.151.870

Bayburt (Merkez)

Armut

85

149

90

1.660

2.610

4.270

Elma

358

1.476

230

6.419

11.495

17.914

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Armut

0,04

0,04

230,77

0,02

0,11

0,03

Elma

0,15

0,47

676,47

0,07

0,16

0,11

 

 

Sebze Ürünleri Üretim Miktarları (2011)

Sebzeler

Türkiye

Bayburt

Bayburt

Toplam

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Merkez

Aydıntepe

Demirözü

Ürün adı

 (ton)

 (ton)

 (ton)

 (ton)

 (ton)

 (ton)

Biber (Sivri)

879.846

6

9

3

18

0,002

Balkabağı

93.099

103

30

14

147

0,158

Havuç

602.078

62

6

3

71

0,012

Domates (Sofralık)

7.573.431

840

90

88

1.018

0,013

Hıyar (Sofralık)

1.605.319

270

22

53

345

0,021

Fasulye (Taze)

614.948

160

72

60

292

0,047

Ispanak

221.632

23

9

4

36

0,016

Lahana (Beyaz)

498.073

1.000

87

180

1.267

0,254

Marul (Kıvırcık)

138.466

1

1

 

2

0,001

Marul (Göbekli)

217.378

7

3

1

11

0,005

Maydanoz

54.956

 

1

 

1

0,002

Soğan (Taze)

153.823

44

35

28

107

0,070

Toplam

12.653.049

2.516

365

434

3.315

0,026

 

 

                Bayburt İlinde Örtü Altı Alanları ve Örtü Altı Üretim Miktarı (2011)

Örtü Altı Alan

Toplam Alan (dekar)

Cam Sera (dekar)

Plastik Sera (dekar)

Yüksek Tünel (dekar)

Alçak Tünel (dekar)

Üretim (Domates (ton)

Üretim (Hıyar) (ton)

Üretim (Toplam /ton

Türkiye

599.612

78.190

238.542

107.232

175.648

737.453

324.870

1.062.323

Bayburt

22

0

0

22

0

80

140

220

Bayburt/ Türkiye Oranı (%)

0,004

0,000

0,000

0,021

0,000

0,011

0,043

0,021

 

 

3.      HAYVAN VARLIĞI:

Bayburt’un Hayvan Varlığı ve Türkiye İçindeki Payı (2012)

Büyükbaş

Sığır

 

Türkiye

Bayburt

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Kültür

4.836.547,00

10.251,00

0,21

K.Melez

5.120.621,00

73.032,00

1,43

Yerli

2.429.169,00

2.144,00

0,09

Sığır

12.386.337,00

85.427,00

0,69

Manda

97.632,00

587,00

0,60

Büyükbaş Toplamı

12.483.969,00

86.014,00

0,69

Küçükbaş

Koyun

25.031.565,00

50.903,00

0,20

Kıl Keçisi

7.277.953,00

7.747,00

0,11

Küçükbaş Toplamı

32.309.518,00

58.650,00

0,18

Tek Tırnaklı

At

151.230,00

273,00

0,18

Eşek

199.496,00

90,00

0,05

Tek Tırnaklı Toplamı

350.726,00

363,00

0,10

Küçük Evcil

Tavuk

237.873.469,00

42.000,00

0,02

Hindi

2.536.330,00

2.550,00

0,10

Ördek

382.223,00

730,00

0,19

Kaz

679.516,00

1.100,00

0,16

Küçük Evcil Toplamı

241.498.538,00

46.380,00

0,02

Arıcılık

Arı Kovanı

6.011.332,00

23.655,00

0,39

 

                                  

İlçeler Üzerinden Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Dağılımı (2012)

 

Merkez

Aydıntepe

Demirözü

Toplam

Sığır

56973

7661

20793

85427

Manda

336

49

202

587

Koyun

28688

13509

8706

50903

Kıl Keçisi

4818

1053

1876

7747

 

               

 

4.      HAYVANSAL ÜRETİM:

Hayvansal Üretim Miktarları (2012)

Üretimin Cinsi

Birim

Türkiye Geneli

Bayburt

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Süt

Ton

13.802.428

47.000

0,34

Yün + Kıl

Ton

49.840

44

0,88

Et (Mezbaha Kesimleri)

Ton

776.915

2.500

0,32

Deri  Büyükbaş+Küçükbaş

Adet

9.312.658

7.940

0,09

Bal

Kg.

94.245.000

316.440

0,34

Bal Mumu

Kg.

4.235.000

0

0,00

Yumurta*

Adet

12.954.686.000

880.000

0,01

 

Kaynak: TÜİK 2011 (Not: *16.000 adet yumurta 1 ton kabul edilmiştir.)

 

Su Ürünleri Yetiştiricilik Miktarı (Alabalık -İç su) (2011)

 

Türkiye

Bayburt

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Miktar (Ton)

Miktar (Ton)

100.239,00

181

0,18

 

TATLI SU ÜRÜNLERININ AVLANDIKLARI İLLER VE TÜRLERI (2011)

Tatlı Su Ürünleri

Türkiye

Bayburt

Bayburt / Türkiye Oranı (%)

Miktar (Ton)

Miktar (Ton)

Alabalık

518,50

4,10

0,79

Kefal

1.325,30

2,70

0,20

Sazan

9.998,10

67,30

0,67

Yayın

946,10

3,50

0,37

Toplam

13.842,50

86,20

0,62