Bayburt Belediyesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

Remzi KILIÇ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

Remzi KILIÇ

 

Üst Birim : Başkan Yardımcısı


Görevleri :

-Belediye bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.
-Gelir ve gider bütçeleri ile muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
-Gider bütçesindeki ödeneklere ait giderlerin ödenmesini sağlamak.
-Mutemetlere verilen avans kredi işlemlerinin uygulanmasını takip etmek.
-Bütçe Kesin Hesabı’nın çıkarılmasını sağlamak Sayıştay’a yönetim dönemi hesabı vermek.Hesap İşlerinde iş planlamasını ve -organizesini yapmak.
-Personelin hazırladığı gelir, gider, yazışmalar ve benzeri evrakları onaylamak Belediyenin yaptığı her türlü harcamaların -ödenmesini yapmak (Saymanlık) Hesap işlerindeki aksaklıkları ve eksiklikleri gidermek.
-Üstlerinden aldığı emirleri yerine getirmek.
-Kendine bağlı personeli yönlendirmek ve çalışmalarını kontrol etmek.