Bayburt Belediyesi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

Recep Celal ORUÇ

ZABITA MÜDÜRÜ

Recep Celal ORUÇ

 

Üst Birim : Başkan Yardımcısı


Görevleri :

-Zabıta müdürlüğünü işlerini planlamak ve organize etmek,İş ve hizmetlerin etkin,verimli ve ekonomik olarak yapılmasını sağlamak.
-Yapılacak toplantılara belediye adına katılmak veya temsilci göndermek.
-Mahiyetindeki memurları yetiştirmek,hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmek.
-Kanun tüzük,yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak.
-Memurların Sicillerini doldurmak.
-Kendisine verilen yetkileri gerektiğinde üst makamların müsaadesiyle ast makamlara devretmek.
-Üstlerinden aldığı görevleri yerine getirmek.