Bayburt Belediyesi

FEN İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

Metin KALKAN

FEN İŞLERI MÜDÜRÜ

Burak GÖRGÜLÜ

 

Üst Birim : Başkan


Görevleri :

-Üstünden aldığı konu ve görevlerle ilgili görüş alışverişi yapar.
-Sorunların çözümü ile ilgili organizasyonun sağlanması için gerekli yerlere havale yapar.
-Müdürlük içindeki koordinasyonu sağlar.
-Gelen dosyaların, yazıların, raporların kontrolünü ve onayını yapar.
-Vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler alt birimlerce çözülemediği takdirde konuya hakim olmak ve çözümü için yardımcı olmak.
-Arazide yapılan çalışmaları denetlemek, kontrol etmek ve idare etmek.
-İhale edilmesi gereken konuların tespiti ve hazırlanması ile ilgili kararların takibini yapar.
-Üstünden aldığı görevleri yerine getirmek.
-Bağlı olan birimler ile mutat toplantılar yaparak işlerin daha verimli yürümesi için gerekli tedbirleri alacak.
-İş yerlerinde iş kazalarını en aza indirmek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almak.
-Personelin çalışmalarını yakından takip etmek, işyerinde disiplini sağlamak.
-Memurların sicillerini doldurmak.
-Yetkilerini gerekli hallerde üst makamın müsaadesi ile alt makamlara devretmek.
-İşin durumuna göre bazı konularda başkanlık onayı ile heyetler oluşturarak çözüme gidilmesini sağlamak.
-Müdürlüğe bağlı tüm personelin daha verimli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak için gerekli koordinasyonu ve planlamayı yapmak.
-Yapılan tüm çalışmaların en kaliteli, en az maliyette gerçekleştirilmesi iç in gerekli tedbirleri belirleyip uygulamak.