Bayburt Belediyesi

İMAR VE ŞEHIRCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

Hamit KAYGUSUZ

İMAR VE ŞEHIRCILIK MÜDÜRÜ

Hamit KAYGUSUZ

 

Üst Birim : Başkan Yardımcısı


Görevleri :

-İmar müdürlüğü işlerini planlamak, organize etmek ve iş bölümü yapmak,
-Yasalara uygun inşaat yapılaşmasını sağlamak,
-Kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yapmak,
-Alt birimlerden gelen yazışma ve onay gereken evrakları inceleyip kontrol ettikten sonra onaylamak,
-Alt birimlerden gelen talepleri değerlendirip ilgili müdürlüklere iletmek,
-Yapılan çalışmalar hakkında üstlerine bilgi vermek,
-İmar plan tadilat taleplerini incelemek ve gerekli, yazışmaları yapmak,
-kanunlara aykırı yapılan yapıların kanunlara uygunluğunu sağlamak,
-Üstlerinden aldığı görev ve talimatları yerine getirmek,