Bayburt Belediyesi

ARSA SATIŞ VE WC KİRALAMA İHALESİ

Geri

15 Haziran 2023

   BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 İHALE İLANI

 

Madde 1-

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddede detayları belirtilen Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Şehit Nusret Parkı bitişiğinde bulunan Bay-Bayan Wc işletmesi 09.06.2023 tarih ve 120 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 2 yıllığına kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait 4.Maddede detayları belirtilen Belediyemiz Encümeninin 26.05.2023 tarih 105-106-107-108-109-110-111 ve 112 nolu kararlarına istinaden Zahit, Gençosman, Şingah ve Tuzcuzade Mahallelerinde bulunan 8 adet arsanın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 2- İhale 04.07.2023 Salı günü Saat: 14:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 3 - Kiraya Verilecek Olan Bay-Bayan Wc İşletmesinin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:

 

 

S.N

Mevki

Mahalle

 

Cinsi

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV HARİÇ)

Geçici Teminat

Bedeli

Kira

Süresi

İhale Doküman Bedeli

1

Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Şehit Nusret Parkı bitişiğinde bulunan Bay-Bayan Wc işletmesi

Bay-Bayan Wc

 

7.000,00 –TL+KDV

420,00.-TL

2 YIL

  300,00 TL

               

 

Madde 4- Satılacak Olan Arsaların Muhammen Bedeli Ve Geçici Teminatı:

 

S.N

Mevki

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

m2

MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Doküman Bedeli

1.       

Gençosman Mahallesi

Arsa

677

5

104,16

208.320,00 TL

6.249,60.-TL

300,00 TL

2.       

Tuzcuzade Mahallesi

Arsa

912

10

356,24

427.488,00 TL

12.824,64.-TL

300,00 TL

3.       

Tuzcuzade Mahallesi

Arsa

912

11

357,40

428.880,00 TL

12.866,40.-TL

300,00 TL

4.       

Zahit Mahallesi

Arsa

1043

3

1.224,88

2.204.784,00 TL

66.143,52.-TL

300,00 TL

5.       

Şingah Mahallesi

Arsa

1082

2

2.830,76

2.406.146,00 TL

72.184,38.-TL

300,00 TL

6.       

Zahit Mahallesi

Arsa

1360

1

2.006,21

2.808.694,00 TL

84.260,82.-TL

300,00 TL

7.       

Şingah Mahallesi

Arsa

1024

1

2.207,08

3.310.620,00 TL

99.318,60.-TL

300,00 TL

8.       

Zahit Mahallesi

Arsa

786

48

3.367,94

4.041.528,00 TL

121.245,84.-TL

300,00 TL

 

Madde 5 –Kiralama ihalesi yapılacak işletmenin 1.yıla ait Kira Bedelleri, KDV si, Kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.

 

Madde 6 Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

Madde 7- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 1. Tebligat Adres Beyanı
 2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Yer Gördü Belgesi
 6. İhalelerden yasaklılık durum formu
 7. Geçici Teminat dekontu.
 8. Nüfus cüzdan fotokopisi
 9. İkametgâh ilmühaberi
 1. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 2. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)
 3. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 4. Tebligat Adres Beyanı
 5. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 6. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 7. Şartname alındı makbuzu.
 8. Geçici teminat dekontu.
 1. Yer Gördü Belgesi
 2. İhalelerden yasaklılık durum formu
 1. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 2. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 3. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 4. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 5. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 6. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 

Madde 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

Madde 9- İhale Dosyaları 04.07.2023 Salı günü Saat: 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Madde 10- İhaleye katılmak isteyen istekliler 3. ve 4. maddede belirtilen ihale doküman bedellerini ödeyerek ayrı ayrı şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelleri her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama ve satış İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

 

İlanen duyurulur.