Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞMAKTA OLAN MEMURLAR İÇİN YAPILACAK OLAN 2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

Geri

BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞMAKTA OLAN MEMURLAR İÇİN YAPILACAK OLAN 2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

2 Ocak 2019

 

 

 

BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞMAKTA OLAN MEMURLAR İÇİN YAPILACAK OLAN

2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

 

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ek tabloda belirtilen kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca Görevde Yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar ek tabloda belirtilmekte olup, aynı maddenin (2) inci fıkrası uyarınca da ilan edilen boş kadrolar için başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvurabilecektir.

Söz konusu sınava ilişkin son başvuru tarihi ilgili Yönetmelik gereğince 01 Şubat 2019 olup, adayların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girmek için başvuracakları kadroyu, 01 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

            İlanen duyurulur.

 

 

 

 

Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personele ilişkin genel şartlar:

 

1- Görevde Yükselme sınavında başarılı olmak.

2- Bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak.

 

Unvan Değişikliği Sınavına Başvuracak personele ilişkin genel şartlar:

 

1- Unvan Değişikliği sınavında başarılı olmak.

2- Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanun’un 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ KADRONUN

 

UNVANI

ADEDİ

SINIFI

DERECESİ

BİRİMİ

ÖZEL ŞARTLAR

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

G.İ.H.

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,                                                                                                                                                       2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,                                                          3) Son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEF

8

G.İ.H.

3

TÜM BİRİMLER

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,                                                                                      2) Son müracaat tarihi itibariyle Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar ve şoför kadrolarında en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak.

 

9

5

 

3

4

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

G.İ.H.

1

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,                                                                                                                                                       2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,                                                           3) Yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZMAN

4

G.İ.H.

1

TÜM BİRİMLER

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,                                                             2) Son müracaat tarihi itibariyle Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar ve şoför kadrolarında en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak.

 
 
 
 
 

SİVİL SAVUNMA UZMANI

1

G.İ.H.

4

ZABITA VE İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,                                                          2) Son müracaat tarihi itibariyle Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar ve şoför kadrolarında en az 2 yıl süreyle veya  şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ KADRONUN

 

UNVANI

ADEDİ

SINIFI

DERECESİ

BİRİMİ

ÖZEL ŞARTLAR

 

AYNİYAT SAYMANI

1

G.İ.H.

3

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,                                                                                2) Son müracaat tarihi itibariyle Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar ve şoför kadrolarında en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak.

 
 
 
 
 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

2

G.İ.H.

3

TÜM BİRİMLER

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin en az dört yıl hizmeti bulunmak,

 

1

5

 

V.H.K.İŞLETMENİ

4

G.İ.H.

3

 

1

9

 

AMBAR MEMURU

1

G.İ.H.

5

 

AYNİYAT MEMURU

2

G.İ.H.

5

 

TRAFİK MEMURU

2

G.İ.H.

5

 

2

7

 

EVLENDİRME MEMURU

2

G.İ.H.

5

 
 

GİŞE MEMURU

1

G.İ.H.

8

 

MEMUR

6

G.İ.H.

5

 

2

7

 

SAYAÇ MEMURU

2

G.İ.H.

5

 

2

7

 

TAHSİLDAR

5

 

5

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADRONUN

 

UNVANI

ADEDİ

SINIFI

DERECESİ

BİRİMİ

ÖZEL ŞARTLAR

 

ŞEHİR PLANCISI

1

T.H.S.

6

İMAR VE ŞEHİRCİLİK, FEN İŞLERİ,PLAN VE PROJE,KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜKLERİ

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

 

MÜHENDİS

1

T.H.S.

1

 

1

3

 

1

2

 

KİMYAGER

1

T.H.S.

1

 

1

S.H.S.

5

 

JEOLOG

1

T.H.S.

5

 

MİMAR

2

T.H.S.

5

 

RESTORATÖR

2

T.H.S.

5

 

PEYZAJ MİMARI

1

T.H.S.

3

 

1

4

 

VETERİNER HEKİM

1

S.H.S.

5

 

SOSYAL ÇALIŞMACI

1

S.H.S.

5

 

1

8

 

TOPOGRAF

1

T.H.S.

7

İMAR VE ŞEH.MÜD.

Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

 

TEKNİSYEN

1

T.H.S.

3

TÜM BİRİMLER

 

1

5

 

1

7

 

2

8

 

2

9

 

ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU

2

T.H.S.

5

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

İSTATİSTİKÇİ

1

T.H.S.

5

İMAR VE ŞEH.MÜD.

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya ekonometri bölümü mezunu olmak,

 

TEKNİKER

1

T.H.S.

1

TÜM BİRİMLER

En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak,

 

2

6

 

1

3

 

TEKNİK RESSAM

1

T.H.S.

8

İMAR VE ŞEH.MÜD.

En az meslek lisesi veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,

 

PROGRAMCI

1

T.H.S.

6

TÜM BİRİMLER

1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

 
 

VET.SAĞ.TEKNİKERİ

1

S.H.S.

7

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 

VET.SAĞ.TEKNİSYENİ

1

8

 

 

DİĞER DUYURULAR