Veteriner Müdürlüğü

Ünvanı:

Veteriner İşleri Müdürü

Adı Soyadı:

Benal AKBURAK

Üst Birim :
Başkan Yardımcısı


Görevleri :

-Kesimlere refaket etmek.
-Mezbahanenin asayişini sağlamak.
-Kasapların kontrolünü yapmak.
-Tarım İl Müdürlüğüyle işbirliği yapmak.
-Gelen giden evrak kontrolünü yapmak.
-Başkandan aldığı görevleri yerine getirmek.