GAYRİMENKUL VE ARSA SATIŞI İLE GAYRİMENKUL KİRA İLANI

GAYRİMENKUL VE ARSA SATIŞI İLE GAYRİMENKUL KİRA İLANI

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Madde1- Belediyemiz adına kayıtlı 5. maddede detayları belirtilen4 adet 1+1 dairenin mevcut halleriylesatışihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 2- Belediyemiz adına kayıtlı 6. maddede detayları belirtilen 10 adet arsanın mevcut halleriyle satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 3- Belediyemiz uhdesinde bulunan 7.maddede detayları belirtilen 17 adet CLP ve 22 adet Billboardın 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 4- İhale 27.08.2021Cumagünü saat 15:00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 5- Satılacak Olan Gayrimenkullerin Muhammen Bedelleri Ve Geçici Teminatları:

 

S.N

 

Mevki

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

m2

MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ

Geçici Teminat

Bedeli

1

Tuzcuzade Mahallesi

1 Nolu 1+1 Daire

1033

1

52,50

80.000,00.-TL

12.000,00.-TL

2

Tuzcuzade Mahallesi

2 Nolu 1+1 Daire

1033

2

52,50

80.000,00.-TL

12.000,00.-TL

3

Tuzcuzade Mahallesi

1 Nolu 1+1 Daire

1033

3

52,50

80.000,00.-TL

12.000,00.-TL

4

Tuzcuzade Mahallesi

2 Nolu 1+1 Daire

1033

3

52,50

80.000,00.-TL

12.000,00.-TL

 

Madde 6- Satılacak Olan Arsaların Muhammen Bedelleri Ve Geçici Teminatları:

 

S.N

Mevki

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

m2

MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ KDV. HARİÇ

Geçici Teminat

Bedeli

1.

Şingah Mahallesi

Arsa

998

1

588,03

176.409,00.-TL

26.461,35.-TL

2

Şingah Mahallesi

Arsa

998

2

531,75

159.525,00.-TL

23.928,75.-TL

3

Şingah Mahallesi

Arsa

880

1

99,00

17.820,00.-TL

2.673,00.-TL

4

Zahit Mahallesi

Arsa

965

3

366,78

91.695,00.-TL

13.754,25.-TL

5

Zahit Mahallesi

Arsa

927

7

229,08

45,816.00.-TL

6.872,40.-TL

6

Zahit Mahallesi

Arsa

678

6

110,00

60.500,00.-TL

9.075,00.-TL

7

Tuzcuzade Mahallesi

Arsa

649

5

110,00

22.000,00.-TL

3.300,00.-TL

8

Tuzcuzade Mahallesi

Arsa

485

35

184,00

110.400,00.-TL

16.560,00. TL

9

Veysel Mahallesi

Arsa

1002

10

209,44

52.360,00.-TL

7.854,00.-TL

10

Veysel Mahallesi

Arsa

1002

11

294,87

73.717,50.-TL

11.057,63.-TL

 

Madde 7- Kiraya Verilecek Gayrimenkullerin Muhammen Bedelleri Ve Geçici Teminatları:

 

 

s.n

Mevki

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

1 Yıllık Muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

Kira

Süresi

 

1.

17 Adet CLP ve 22 Adet Billboard

Reklam levhası

 

----

 

----

 

20.000,00-  TL

 

9.000,00 -TL

 

3 YIL

 

 

Madde8- Satış ihalesi olacak Arsaların ve 1+1 dairelerin ihale bedelleri ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

Madde9–Kiralama ihalesi olacak reklam levhaları ve Büfelerin ihale bedelleri, KDV’leri, Kesin Teminatları ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

Madde10- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 

  1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
  • Tebligat Adres Beyanı
  • İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  • Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  • Şartname alındı makbuzu.
  • Geçici Teminat dekontu.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgâh ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

 

  1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirdeNoter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 

Madde 11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.-

 

Madde12-İhale Dosyaları 27/08/2021Cuma günü Saat 12:00kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

 

Madde 13- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL ( YüzTürk Lirası )yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihalesine gireceği herbir satış veya Kiralama İhalesi içinayrı ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir.

 

İlanen duyurulur…