Başkan Memiş: “Modern Çağda İfadesini Bulan Birçok Kavramın Temeli Ahiliktedir” 

Ahilik kültürünün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri Bayburt’ta da devam ediyor.

18-24 Eylül 2017 tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Şair Zihni Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Bayburt Valiliği ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada ahilik kültürünün geçmişten günümüze önemini her zaman devam ettirdiğini söyleyen Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş şunları ifade etti:

Modern Çağda İfadesini Bulan Birçok Kavramın Temeli Ahiliktedir

“Modern çağda ifadesini bulan, anlamını bulan birçok kelime, birçok sistem tüketici hakları olsun, standardizasyon olsun, kalite olsun bütün bu kavramlar ve bunların türevi olan farklı ifadeler, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularla başlayıp Osmanlı’da hayat bulmuş bir sistemin ürünleridir. Ama maalesef bizler her ne hikmetse kendi mazimize bakmayı pek düşünmeyiz. Orda bize ait değerlerin neler olduğunu çok merak etmeyiz.  Zannediyoruz ki bütün güzellikler, bütün gelişmişlikler, bütün ileri sayılan şeyler hep batıdan bize gelmiştir.”

Bizler Mazisiyle Övünen Bir Nesil Olmak Zorundayız

“Belki mekteplerimizde bu anlamda bir takım eğitim ve öğretim faaliyetlerinin olması esastır. Yani Osmanlının son dönemlerinde başlayan batılılaşma hareketleriyle birlikte Osmanlı ve Türk aydını muhteşem mazisini önce unutur olmuş daha sonralarda ise bu muhteşem maziden utanır olmuş.  Bu batılı aydın tipleri bizi mazimizden hep koparmaya çalıştırlar. Ve biz mazisiyle övünen bir nesil olmak zorundayız. Ama övünmek için maziyi iyi tanımak lazım. Sadece savaş meydanlarında kazanılan savaşlarda değil ihtişamımız. Medeniyet tarihinde de, kültür tarihinde de, bilim tarihinde de ecdadımızın, Müslüman Türk milletinin bu dünyaya neler kazandırdığını öğretmek zorundayız.”

Ahilik Kültürü Toplum Hayatının Her Alanında Vardır

“İşte bunlardan en önemlilerinden biride ahilik. Ahilik teşkilatı bir tarafıyla ekonomiktir, bir tarafıyla ticarettir, bir tarafıyla da hem sosyaldir, hem kültüreldir, hem de okuldur. Çırak olarak başlayacaksınız eğer beceri ve ahlak olarak kendinizi yetiştirirseniz kalfa olacaksınız ve daha sonra ancak ve ancak daha farklı çalışmalar sonucu usta olabileceksiniz. Buradaki kurallar sadece yazılı kurallar değildir. Tabi ki bu sistemi kuranlar toplumlarını en yukarıya çıkarma adına, zanaatkârlarını sanatla buluşturup en iyisini icara etme adına da hep korumuştur, hep yetiştirmiştir.”

Bu Kavramları Canlı Tutmalıyız

“Bugün bu kavramlar kaybolmaya yüz tuttu. Bütün diğer değerli kavramlarımız gibi, maziye ait olan birçok şey gibi ahilik de hayatımızdan çıkmak üzere. Mahiyetini, nasıl korunacağını, nasıl gelişeceğini çok bilmemekle birlikte şunu ifade edeyim. Bugün mesleki ve teknik eğitime olabildiğince çok değer vermek zorundayız.  Bunu ancak bu şekliyle sağlayabiliriz. Ve okullarımızda mesleki eğitimi, teknik eğitimi sanayide esnafımızla, zanaatkârlarımızla buluşturabilirsek, onları bir araya getirebilirsek mektep ve alaylılığı bir arada tutabilirsek, inşallah bu kaybolmaya yüz tutmuş ama hem ekonomik hayatımız için, ham sosyal hayatımız için hem de kültürel hayatımız için çok önemli olan bir unsuru yeniden hayata geçirmiş oluruz.”

Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Öğrencisi Seçildi

Protokol konuşmalarının ardından yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağına ödül ve plaketlerinin takdim edilmesiyle devam eden program, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği Ahi Evran’ın hayatını ve ahilik kültürünü konu alan oyunla sona erdi.