Belediye Başkanımızdan "Özel Aba Koleji" Açıklaması

Belediye Başkanımız Mete Memiş, 27.08.2015 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberde “Bayburt'ta faaliyet gösteren Özel Aba Koleji gerekçe gösterilmeden mühürlendi” haberinin tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu söyledi.

Belediye Başkanımız Mete Memiş olayla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Özel okulların denetimi ile ilgili olarak Bayburt Valiliğimizce oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonu tarafından Aba Koleji ile ilgili olarak yapılan inceleme ve denetim raporları neticesinde, Bayburt Valiliği tarafından belediyemiz çalışma alanına giren hususlarla ilgili çalışma yapılması istenmiştir. Haberde yer alan kolejle ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı yapı denetim kanunu planlı alanlar imar yönetmeliği, sığınak yönetmeliği ve ilgili taşınmaza ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi ile ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş olup, imar kanununun 32. Maddesine göre mühürleme işlemi yapılmıştır. İlgili mevzuata göre aykırılıkların giderilmesi için 3194 İmar Kanunu’nun 32. Maddesinde tanınan süre sonunda bu tespit edilen aykırılıklar giderildiği takdirde mühür fevki kaldırılacaktır.

           Kamuoyuna saygıyla duyulur."