Belediye Başkanımızın Setlerin Yıkımı İle İlgili Açıklaması

Belediye Başkanımız Mete Memiş, Çoruh Nehri üzerinde yer alan setlerin yıkımı ile alakalı bir yazılı açıklama yaptı.

27 Haziran 2014 Cuma günü Taş Köprü yakınındaki setin yıkılmasıyla alakalı yaptığı yazılı açıklamasında Belediye Başkanımız Memiş şunları kaydetti:

“Çoruh üzerinde bulunan setlerin kapaklarının olmaması nedeniyle oluşan atıkların kötü kokular yaymaya başlaması,  nehir kenarındaki TOKİ konutlarının bodrum katının sularla dolması ve vatandaşlarımızın istekleri üzerine, temizlik amacıyla Çoruh nehrine giren iş makinelerimiz batma tehlikesi ile karşılaşmıştır.  Bütün çabalara rağmen Çoruh nehrindeki su seviyesinden dolayı setlerin önü temizlenemedi. Çoruh üzerine yapılan her türlü güzelliklere destek vermeyi ve yapmayı görev bilen bir anlayışın sahipleri olarak istemeye, istemeye bu müdahaleyi yapmak zorunda kaldık.

Ayıca Bayburtlu hemşerilerimizi bu setler konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü’nün 12.06.2014 tarih ve 98479566-120-361049 sayılı Bayburt Valiliğimize göndermiş oldukları yazılarında Doğu Karadeniz Bölgesi taşkın olaylarının sıklıkla yaşanan bir bölge olduğu belirtilerek söz konusu taşkınlardan en büyük etkenin iklim ve topografyanın yanında dere yataklarına yapılan uygunsuz müdahalelerin olduğu anlaşılmıştır.  2006/27 sayılı ve 2010/5 Başbakanlık genelgelerine atıf yapılarak Bayburt’ta yapılan kontroller neticesinde Çoruh üzerine yapılan setlerin mevzuata uygun olmadığı, Çoruh Nehri’ne uygunsuz bir müdahale olduğu ifade edilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğümüzün istekleri doğrultusunda mevzuata uygun projelerle Çoruh Nehrini temiz tutup güzelliğine güzellik katacağımıza ifade ediyorum. Kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.